Kontraindikace – Vacuspace

Primární kontraindikace
  • Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze*
  • Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
  • Trombóza kdykoliv v anamnéze
  • Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
  • Lymfedém dolních končetin
  • Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční
  • Jakékoliv zánětlivé onemocnění
  • Cukrovka

*Kdykoliv v anamnéze = kdykoliv v záznamu

Sekundární kontraindikace
  • Vysoký krevní tlak – dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky – je možno)
  • Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

1. stupeň – Venektázie (roztažená žíla, metličky) – DOPORUČUJE SE

2. stupeň – Varixy – NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu – nutná konzultace s lékařem

3. stupeň – Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO

4. stupeň – Bércové vředy – ZAKÁZÁNO

 

V případě pochybností doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.